Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικής , Καναδά και Αυστραλίας. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στη Ελλάδα, και από (7) εώς (15) ανάλογα και τον μεταφορέα της επιλογής σας για χώρες εκτός Ελλάδας. Το τμήμα επεξεργασίας παραγγελιών και το τμήμα παραγωγής λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα - Σάββατο από 09:00 ~ 14:30. Κάθε παραγγελία πέραν του παραπάνω ωραρίου θα επεξεργάζονται την επόμενη εργάσιμη. Σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει σε μη εργάσιμη, τότε παρατείνεται μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα. Η παράδοση των προϊόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο για αποστολή» σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθείσες πλην των εξαιρέσεων που έπονται, γίνονται και πάλι εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αναλόγως τον υφιστάμενων μέσων μεταφοράς, της δυσχέρειας, της απόστασης κ.λ.π. Τα προϊόντα με ένδειξη «Διαθέσιμο - Ειδική Παραγγελία » τα οποία τίθενται σε πώληση μόνο από το ηλεκτρονικό κατάστημα παραδίδονται στους μεταφορείς εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Άμεσα Διαθέσιμο» παραδίδονται εντός 24 ωρών και έως την δεύτερη εργάσιμη ημέρα από την αποδοχή της παραγγελίας με βάση τους οικείους όρους.

Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την συνεργαζόμενη εταιρία αποστολών..

Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη «Κατόπιν Παραγγελίας») αποστέλλονται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας. Η τμηματική αποστολή προϊόντων μίας παραγγελίας εφόσον η διαθεσιμότητα αυτών διαφέρει και επιθυμείτε να παραληφθούν σε διαφορετικούς χρόνους με βάση την διαθεσιμότητα είναι εφικτό κατόπιν συνεννόησης.

Οι ανωτέρω προθεσμίες σε περίπτωση γεγονότων ανώτερης βίας εκτός του ελέγχου και της επιρροής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες (ενδεικτικά COVID 19 κλπ), στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, καθυστερήσεις των προμηθευτών στις παραδόσεις κλπ. είναι πιθανόν να παραταθούν για εύλογο διάστημα λόγω των εκτάκτων συνθηκών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όμως δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τα παραπάνω αιτίες.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις

Παραδόσεις σε περιοχές εντός του Δικτύου Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -υποχρεώσεις:

Στο Δίκτυο Διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ορίζεται ότι υπάγονται όλες οι Πόλεις και περιοχή της Ελλάδας, Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερική, Καναδάς και Αυστραλία..

Τα παραδοτέα στις ανωτέρω περιοχές και πόλεις, κατόπιν της παραγγελίας, προϊόντα και υπηρεσίες αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει τα μέσα αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Εφόσον το συνολικό τίμημα της παραγγελίας υπερβαίνει το ποσό των 60,00 ευρώ το κόστος αποστολής είναι δωρεάν. Για όλες τις παραγγελίες αξίας κάτω των 60,00 ευρώ ο πελάτης επιβαρύνεται με κόστος μεταφοράς που υπολογίζεται αυτόματα με βάση το όγκο/προϊόν και διεύθυνση αποστολής κατά την διαδικασία παραγγελίας. 

Παραδόσεις σε λοιπές περιοχές της Επικράτειας

Σε περίπτωση που ο πελάτης ορίσει στην παραγγελία που θα διαβιβάσει, τόπο παράδοσης εκτός των περιοχών που στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρονται τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να αναθέσει την μεταφορά των προϊόντων σε συνεργαζόμενη επιχείρηση μεταφορών, με την ανάλογη επιπλέον χρέωση.

Για τα θέματα σχετικά με παράδοση εμπορευμάτων ο πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλ. 24210 21295 (ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-17:30 και Σάββατο 09:00 -14:00)

Δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας προϊόντων εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες στις οποίες σωρευτικά

  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης περιοχή εκτός των προαναφερθέντων
  • Ο πελάτης ζητά να εξοφλήσει την αξία της αγοράς με αντικαταβολή ενώ δεν προσφέρεται.

Παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μόνο στα όρια του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών – δικαίωμα απόρριψης παραγγελίας υπηρεσιών εκτός Δικτύου

Γενικοί οροί περί αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Παραλαβή από το κατάστημα (DEPOT)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «Stampa-Stampa» πανελλαδικά (εξαιρούνται τα συνεργαζόμενα καταστήματα με το σύστημα franchising που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Ειδικότερα, ο πελάτης δικαιούται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος το/τα προϊόν/ντα που αυτός επιθυμεί να παραλάβει από κατάστημα, καθώς και το συγκεκριμένο κατάστημα (από τον υπάρχοντα στην ιστοσελίδα κατάλογο με το δίκτυο καταστημάτων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με το εμπορικό σήμα «Stampa-Stampa») από το οποίο επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του, εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο κατάστημα αυτό, αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το εν λόγω κατάστημα, που θα έχει ήδη επιλέξει.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για παραλαβή την ίδια ημέρα (εφόσον το είδος είναι διαθέσιμο) και μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες του καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με το εμπορικό σήμα «Stampa-Stampa». Ο πελάτης θα δύναται να προσέλθει στο κατάστημα της επιλογής του, για την παραλαβή των πωληθέντων, μετά την πάροδο τουλάχιστον μισής ώρας από την υποβολή της παραγγελίας του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (για παράδειγμα, αν ο πελάτης προβεί σε παραγγελία την 14:00 μ.μ., θα δύναται να την παραλάβει από το κατάστημα που έχει επιλέξει τουλάχιστον μετά τις 14:30 μ.μ.).

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήστης προβαίνει σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής που του παρέχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία ειδών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και μη παραλαβή αυτών από το κατάστημα, κλπ.), η τελευταία δύναται να αποκρούσει και αρνηθεί την παραγγελία του εν λόγω χρήστη μέσω της δυνατότητας παραλαβής από το κατάστημα. Σε περίπτωση δε που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων (ήτοι, παραλαβή των πραγμάτων και αποπληρωμή του τιμήματος) στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Προϊόν διαθέσιμο μόνο σε κατάστημα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε φυσικά καταστήματα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το εμπορικό σήμα «Stampa-Stampa» πανελλαδικά (εξαιρούνται τα συνεργαζόμενα καταστήματα με το σύστημα franchising). Δεν παρέχεται η δυνατότητα δέσμευσης ή υποβολής παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος για προϊόν με την συγκεκριμένη σήμανση, η οποία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο χαρακτηρισμός "Διαθέσιμο μόνο σε κατάστημα” δεν είναι δεσμευτικός ως προς την ακρίβεια του και μπορεί να επιβεβαιωθεί από τον πελάτη μόνο κατά την επίσκεψη στο εκάστοτε κατάστημα, προχωρώντας εκεί εάν το επιθυμεί, σε αγορά. Η ενημέρωση σχετικά με τα καταστήματα που διαθέτουν το εν λόγω προϊόν δύναται να διαφοροποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανάλογα με το διαθέσιμο απόθεμα.

 

Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

 

Προθεσμία εκπλήρωσης της πώλησης – παράδοσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για τους χρόνους αποστολής των διαθεσίμων προϊόντων ως άνω, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτες, απρόβλεπτες συνθήκες και περιστατικά ανώτερης βίας. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα αλλά θα παραγγελθούν από προμηθευτή ή αναμένονται, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

1) Με την πάροδο τριών (3) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα ενημερώνει τον πελάτη για τον πιθανό χρόνο παραλαβής ή για το γεγονός ότι ο προμηθευτής δεν έχει ακόμα παραδώσει τα είδη και ο χρόνος παραλαβής δεν μπορεί ακόμα να ορισθεί

2) Με την πάροδο επτά (7) ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας θα επανέρχεται με νέο επικαιροποιημένο όμοιο μήνυμα.

Εφόσον παρέλθουν δέκα (10) ημέρες από την αποδοχή της παραγγελίας και το προϊόν για λόγους που εκ φεύγουν της ευθύνης της εταιρείας δεν έχει παραληφθεί από τον προμηθευτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί με τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεφωνικά, ηλεκτρονική αλληλογραφία κλπ) ενημερώνοντάς τον για την καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν περαιτέρω αναμονή παράδοσης, είτε ο πελάτης θα δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία αζημίως για αμφότερα τα μέρη ως προς τα καθυστερούμενα είδη. Το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

THEME OPTIONS

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Yes No
Font Base
Font Heading
Font Slider
Font Senary
Font Septenary
Color Default
Headings Color
Link Color
Link Hover Color
Text Color
Price Color
Button Background
Button Hover Background
Button Color
Button Hover Color
Product Background
Product Name Color
Product Name Hover Color
Product Price Color
Product Regular Price Color
Product Button Background
Product Button Hover Background
Product Button Color
Product Button Hover Color
On Sale Badge Background
On Sale Badge Color
New Badge Background
New Badge Color
Sale Badge Background
Sale Badge Color
Online Only Background
Online Only Color
Pack Badge Background
Pack Badge Color
Block Background
Block Inner Background
Block Heading Background
Block Heading Color